top of page

#提袋 #袋子 #不織布袋 #不織布提袋 #客製化提袋 #購物袋 #商用提袋 #服飾提袋 #包裝袋 #包材 #環保袋

珠珠金愛呷 不織布袋

  • 直式有底有側-不織布袋
    尺寸:大款35x40x10cm
    印刷:全彩單面滿版印刷
    布顏色:Y195A橘色
    繩單邊40cm提繩加固

bottom of page