top of page

#提袋 #袋子 #不織布袋 #不織布提袋 #客製化提袋 #購物袋 #商用提袋 #服飾提袋 #包裝袋 #包材 #環保袋

阿洲-枸尾雞 不織布袋

  • 橫式-有底有側 不織布袋
    尺寸:中:寬38x高30x底10cm
    印刷:白色雙面印刷
    布顏色:P01紫色
    繩單邊40cm提繩加固

bottom of page