top of page

#提袋 #袋子 #不織布袋 #不織布提袋 #客製化提袋 #購物袋 #商用提袋 #服飾提袋 #包裝袋 #包材 #環保袋

Yabo room不織布提袋

 • 橫式有底有側-不織布提袋
  尺寸:大款:45x35x12cm
  印刷:單色雙面印刷-白字
  布顏色:Yc188 米黃
  繩單邊40cm提繩加固

   

  橫式有底有側 不織布袋
  尺寸:小:寬35高25底10cm
  印刷:單色雙面印刷-白字
  布顏色:Y0157 淺橘色
  繩單邊40cm提繩加固

bottom of page