top of page

熱融膠品質優良,樹酯製造的熱熔膠NO. 125

 

#熱融膠條 #熱融膠 #服飾用熱融膠

No. 125 熱融膠

 • No. 125 Hot melt glue 熱溶膠

  • Size : 11.2 mm , 7.4mm
  • Length : 12" ( 300 mm) , 8" ( 200mm) , 6" (150mm) , 4"
  • (100mm )
  • Material : E.V.A.
  • Soften point : 85 C 
  • Elongation: 750% 
  • Application temperature : 170 C -180 C

  * 原料 : EVA 
  * 用途:連接,緊固,壓膠,密封和焊接
  * 適用工作標準110V-240V AC家用電流使用的熱溶膠槍。
  * 膠條 出膠溫度 : 190度C
  * 膠條 發熱溫度 : 240度C
  * 膠條 常溫下軟化點 : 85度C

bottom of page